Mājaslapa tiek pilnveidota!
Homepage is under
сonstruction!
 

LATVIJAS DIABĒTA ASOCIĀCIJA
Kr.Barona ielā 133, Rīgā, LV-1012
Tālr. 67378231. E-pasts
latvdiab@latnet.lv
Gaidām Jūs pirmdienās, trešdienās un piektdienās no 14.00 līdz 18.00
un sestdienās no 10.00 līdz 12.00 

LATVIAN DIABETES ASSOCIATION
133, Kr.Barona Str., Riga, LV-1012, LATVIA
E-mail
latvdiab@latnet.lv

ЛАТВИЙСКАЯ АССОЦИАЦИЯ ДИАБЕТА

Ул. Кр. Барона 133, Рига, LV-1012
Тел.67378231. E-mail
latvdiab@latnet.lv
Ждем вас по понедельникам, средам и пятницам с 14.00-18.00
и по субботам с 10.00-12.00

 Par Latvijas Diabēta asociāciju

About Latvian Diabetes Association

О Латвийской aссоциации диабета

 Asociācijas nodaļu (reģionālo diabēta biedrību) kontaktinformācija

 

Diabets un veseliba
 Apmeklētāju skaits no
17.05.2002